Economic Update

Published 16 Aug 2012

In English

Монгол улс: Технологийн гарцыг дэмжиж байна

Мэдээлэл, харилцаа, холбооны тенхнологийн /МХХ/ салбарын үйл ажиллагаа сүүлийн саруудад өргөжиж, интернетийн агуулгыг нэмэгдүүлэх болон хөрөнгө оруулагчдад зориулан цахим дуудлага худалдааны системийг хэрэгжүүлэх чиглэлд нилээдгүй олон үйл ажиллагааг гүйцэтгэлээ. Гэхдээ долдугаар сард болсон сонгуулийн үеэр бага дэргийн технологийн бэрхшээл нь интернетийн асуудлаар гарсан томоохои асуудлын нэг байсан юм.

Зургадугаар сарын 22-ны өдөр манай улс интернетэд Монгол контентийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авч эхэлсэн. Нэр дугаар олгох Интернетийн корпорацтай хамтран шинээр олон улсын түвшинд хэрэглэгдэх улсын код, үндсэн домайн эрх авах талаар саналаа оруулсан. Ингэсэнээр Монгол улс домайн нэрийг латин үсгээр биш Монголын кирилл үсгийг илүү өргөнөөр хэрэглэх боломжийг нэмэгдүүлж, араб, хятад гэх мэт өөр үсэг хэрэглэдэг орнуудад ч хэрэглэх боломжтой болох юм.

Дотоодын Интек мэдээлэл харилцаа, холбоо, технологийн зөвлөх компаниас гаргасан судалгаагаар 2005- 2009 хооронд Монгол агуулгатай вэб хуудас ердөө 2535 байсан ба 2006- 2011 онд интернет хэрэглэгчийн тоо 16 %-иар өссөн дүнг Буддэ сомм цахилгаан холбооны судалгааны компаниас гаргасан байна. Кабель хэрэглэгчид мөн хугацаанд 3500-аас 85 000 болж өсжээ.

Алслагдсан зах хязгаар нутгуудын харилцаа холбоог сайжруулах үүднээс Засгийн газар Япон улсын тусламжтайгаар 2015 он гэхэд холбооны хиймэл дагуул суурилуулахаар төлөвлөөд байна. Энэ гуравдугаар сард Монгол улсын Ерөнхий сад С. Батболд болон Япон улсын Эдийн засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн сайд Юкио Эдано нар харилцаа холбооны хиймэл дагуулын систем, дэлхийн ажиглалтын хиймэл дагуулын чиглэлээр техникийн судалгааны чиглэлээр хамтран ажиллах харилцан ойлголцолын санамж бичигт гарын үсэг зурсан.

Үүний зэрэгцээ, хиймэл дагуул болон засгийн газраас зарлаж буй бусад дуудлага худалдаанд хэрэглэгдэх цахим дуудлага худалдааны систем КОЙКА, Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр 5 дугаар сард үйл ажиллагааны нээлтээ хийсэн. Шинэ системээр хийгдсэн анхны албан ёсны дуудлага худалдаа нь Сангийн яамны оффисийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа байсан ба онлайнаар хийгдсэн худалдаа бүрээс ойролцоогоор 2,61 сая ам. доллар хэмнэгдэх боломжтой юм.

Энэхүү санаачлагын үр дүнд ахиц гарсан нь энэ онд НҮБ-ийн Цахим засгийн газрын судалгаанаас харагдаж байна. Судалгаанд 190 орон хамрагдсанаас манай улс 76 дугаарт орж 2010 оныхтой харьцуулахад 23 орныг ардаа орхисон үзүүлэлттэй байна. Засгийн газрын порталыг Facebook зэрэг олон нийтийн вэб хуудастай холбосоноор авсан үнэлгээнд интернетийн орчин хангалттай үнэлгээ авч харин мэлээлэл холбооны дэд бүтцийн хувьд хангалтгүй гэсэн үнэлгээ авчээ.

Дэд бүтцийн хөгжил муу байгаагаас үүдэн 21 000 км тавигдах шилэн кабелийн ажилд хүндрэл учруулсан ч одоогийн байдлаар нийт аймаг болон 160 сумын хагас нь энэхүү кабелд холбогдоод байна. Загийн газраас “Нэг айл- нэг компьютер” хөтөлбөрийг гарган хэрэгжүүлсэн ба үүний дагуу айлуудад хямд үнэтэй компьютерийг авах боломжийг хангасанаар 2009 оны байдлаар нийт ард түмний 60 % нь компьютертэй болж чадсан юм. Түүнчлэн 70 гаруй интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч компаниуд бий болсон юм.

Мөн 6 дугаар сарын 28-нд болсон Их хурлын сонгуулийн дараа санал хураах явцад саатал үүсэн шалтгаанаар интернетийг тойрсон асуудлууд үүдэн нэр хүнд унагаах асуудал гарсан нь Ардчилсан нам Монголын эрх барих намын эсрэг сөрөг бодлого явуулж, тус намыг шахах гэсэн бодлогоос үүдэлтэй.

Цахим- засгийн газрын үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор 4 дүгээр сард Засгийн газраас 2016 он хүртэлх Цахим засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталж гаргасан. Энэхүү үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь 2012 оны 11 дүгээр сард батлагдах цахим гарын үсгийн тухай хуульд чухал ажил болж байгаа ба ингэсэнээр манай улсад данс, төлбөр тооцооны мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлийг хөгжүүлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдэж байна гэж албаныхан мэдэгдлээ.

4 дэгээр сард болсон дэлхийн эдийн засгийн форумын хэвлэлийн мэдээнээс тус улсын сүлжээний бэлэн байдлын 2011- 2012 оны индексийн хувьд сайн үзүүлэлттэй байгаа нь дэвшлийн нэг илрэл юм. Судалгаанд хамрагдсан 143 орноос 63т орсон ба өмнөх жилтэй харьцуулахад манай улс бизнес, шинэчлэлтийн орчны хөгжил өндөр оноо авч /69-рт/ харин улс төр, хууль сахиулах орчин /105-рт/ тааруухан үнэлгээ авсан байна. Засгийн газар болон бизнесийн хүрээнихний интернетийн хэрэглээгээр тус тус 44-рт болон 84-рт жагсаж байгаа бол хувь хүмүүсийн интернет хэрэглээний жагсаалтад 101-рт орсон байна.

“Бидний ирээдүйн зорилт бол хувь хүн, айл өрх, аж үйлдвэрүүдэд өнөдр хурдны интернетээр цахим нийгмийн үйлчилгээг хүртээх боломжийг бий болгох явдал юм. Энэхүү зорилтод хүрэхийн тулд дэд бүтцийг бий болгоход хөрөнгө оруулах шаардлагатай байна гэж Мэдээлэл холбоо, технологийн газрын дарга Ж. Бат- Эрдэнэ мэдэгдлээ.”

Цахим засгийн газар байгуулахад Засгийн газраас шилэн кабелийн холболт хийх талаар шургуу ажиллаж байр энэ үед хувийн компаниуд мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг бий болгох ажилд дэмжлэг үзүүлвэл энэхүү салбар нь улс орны эдийн засгийн өсөлтөд тодохой түлхэц үзүүлнэ.

 

Mongolia: Shoring up technology gaps

The information and communications technology (ICT) sector has been boosted in recent months by measures to enhance local online content and implement e-bidding systems for investors. However, technological glitches during the elections in June have highlighted issues with internet coverage.

On June 22, the country took a step towards increasing Mongolian content on the internet with the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ acceptance of its proposal for new internationalised country-code, top-level domains. This will allow Mongolia to use domain names that use Mongolian Cyrillic script rather than the Latin alphabet, similar to applications by countries that use other Cyrillic languages, or Arabic and Chinese characters.

A study between 2005 and 2009 by Intec, a domestic ICT consulting firm, found just 2535 websites with Mongolian content. The low figure contrasts with the 16% rise in internet users to 390,000 between 2006 and 2011, according to estimates by BuddeComm, a telecoms research firm. Broadband users increased from 3500 to 85,000 in the same period.

To improve connectivity in the country’s more remote areas, the government also plans to launch a communications satellite by 2015 with assistance from Japan. In March, Prime Minister S. Batbold signed a memorandum of understanding with Yukio Edano, the Japanese minister of economy, trade and industry that will include cooperation for technical studies on communications satellite systems and earth observatory satellites.

Meanwhile, an e-bidding system that will be used for that satellite and other government tenders, developed with support from the Korean International Cooperation Agency, the World Bank and the Asian Development Bank, was unveiled in May. The first official online tender under the new system was for office equipment for the Ministry of Finance, with local media estimating that some $2.61m will be saved per bidding process conducted online.

Despite the progress seen in this initiative, Mongolia was ranked 76th out of 190 countries in this year’s UN E-government Survey, a fall of 23 places on 2010. While the country scored well in its environmental index and was praised for linking social media website Facebook to government portals, it received a poor index ranking on the telecommunication infrastructure index.

The poor score relating to infrastructure comes despite the existence of some 21,000 km of fibre-optic connections, which now link more than half of all aimags (provinces) and 160 soums (districts). The government programme “One Home, One PC”, which provides low-cost computers to homes, is credited with helping nationwide PC penetration reach 60% by 2009. Additionally, there are also over 70 internet service providers.

However, the drop in ranking is largely due to internet access issues, which were blamed for delays in the vote count following the parliamentary elections on June 28, which saw the opposition Democratic Party edge out Mongolia’s ruling party.

To emphasise its commitment to improving e-government services, in April the cabinet approved an E-governance Action Plan for 2016. Without providing further details, officials have said that the action plan will benefit from the approval of a law on e-signatures in November 2012, meaning the country can move forward with the creation of a legal environment for developing bills on ensuring IT security.

In a separate sign of progress, the country performed well in the Networked Readiness Index 2011-12, released by the World Economic Forum in April. Achieving 63rd place out of the 143 counties surveyed – a significant rise on its position the previous year – the country scored well in its business and innovation environment (69th), but poorly on its political and regulatory environment (105th). While government and business usage ranked at 44th and 84th respectively, individual usage of the internet ranked just 101st.

“In the future, our objective is to enable individuals, households and entrepreneurs to access social services electronically through high-speed broadband. To accomplish this, the sector’s stakeholders need to invest in building infrastructure, while the state must regulate the market appropriately,” said J. Bat-Erdene, the chairman of the Information, Communication, Technology and Post Authority.

While the government has worked hard to build fibre-optic links and its progress on e-governance is to be lauded, more must be done to encourage the private sector to improve ICT infrastructure so the sector can play its expected role in the country’s economic growth.