Upturn in Mongolia offers hope of rebound

Text size +-
Share

Mongolian

Rising debt levels and a cooling economy are among the challenges facing Mongolia’s new government; however, signs of modest recovery are apparent in some sectors of the resource-rich nation.

The fall in commodity prices has seen the pace of Mongolia’s economic growth tumble from a global high of 17.3% in 2011 to the IMF’s forecasted 0.4% this year.

However, with positive increases in sectors such as industry, banking and mining, the worst of the economic downturn could be over for the country.

A slower year

The Mongolian People’s Party (MPP), which came to office with a landslide victory in the June election, faces a number of economic hurdles to overcome.

Weaker commodity prices, combined with a series of disputes over major projects, saw foreign direct investment (FDI) plunge from a high of $4.5bn in 2012 to just $121.5m last year and tax revenue decline due to delayed developments.

Added to lower revenue levels, the new government will also have to contend with high levels of commercial debt, $1.2bn of which will have to be paid out or rolled over within the next two years. Combined public and private debt nearly doubled from $11.7bn in 2012 to $22.6bn at the beginning of this year.

The new government took office on a platform of reducing debt without cutting back on essential services while also encouraging domestic and foreign investment, particularly geared toward the minerals sector.

During a cabinet meeting in August, Prime Minister J. Erdenebat said greater focus had to be directed towards attracting domestic and foreign investment, rather than funding recovery through loans or aid.

With its credit rating lowered by Moody’s to “B2” in January, Mongolia’s borrowing costs have been rising this year, underscoring the need to draw in FDI rather than relying on financing.

Signs of recovery

While faced with significant economic challenges, the MPP also inherited an economy showing some signs of modest recovery.

The industrial production index increased strongly in June, with output rising 3.1% over the previous month, and by 10.9% year-on-year (y-o-y), local media reported in late July.

Production growth was mainly driven by increases in mining and quarrying, which includes iron ore, coal, copper and crude oil, in the second half of the year, up 7.3% y-o-y; however, production expansion was curbed by falls in the construction sector and the building materials segment.

Another positive came from the Bank of Mongolia, which reported in late July that there had been a jump in loan activity at the end of the first half of the year, as credit flows increased and bad and overdue debts eased.

As of the end of June, outstanding loans were up by 5.1% month-on-month at MNT12trn ($5.6m), albeit just 0.6% higher y-o-y, indicating sluggish lending growth over the past year, the bank said.

While non-performing loans in the Mongolian banking sector were up 33.8% y-o-y at MNT1trn ($466m) in June, month-on-month figures showed a small improvement, with NPLs falling by 2.6%.

Inflation is easing as well, in part on the back of weaker domestic demand, with the Bank of Mongolia reporting that core inflation measured 2.9% y-o-y in July, down from 7.3% one year earlier. There was also an improvement in the balance of trade. Exports remained steady at $1.9bn in the first half of the year, while imports fell by 18.86% to $1.3bn. This took the trade surplus for the first six months to $610m, double that of the first half of 2015.

Mining outlook mixed

Despite the positive developments in mining and trade, prospects for continued recovery are mixed.

Jean Sébastien Jacques, CEO of UK-Australian mining giant Rio Tinto, warned that the recovery could lose steam, as much of the commodities boom was being driven by credit-fuelled construction activity in China.

“Growth in China has stabilised, but it is on a long transition path of slower and less commodity-intensive growth,” Jacques said in a company statement in August. “Meanwhile, the global economy seems stuck in a subdued low-productivity growth pattern, which would indicate that continued caution is required for the second half of 2016.”

These comments have particular relevance for Mongolia. Not only is China its largest export market, but Rio Tinto operates the largest mine in Mongolia, the Oyu Tolgoi gold and copper mine.

Though Rio Tinto has voiced concern over the sector’s short-term outlook, the company – one of Mongolia’s largest foreign investors – announced in May it would push ahead with the second phase of Oyu Tolgoi. The company plans to spend $5.3bn on developing the mine’s underground copper deposits, with the first extraction to take place in 2020.

Oxford Business Group is now on Instagram. Follow us here for news and stunning imagery from the more than 30 markets we cover.

 

 

Монгол дахь эдийн засгийн өсөлт нь цаашлаад хөгжингүй үсрэлтэд хүргэх найдвар төрүүлж байна

In English

Өрийн хэмжээ өсөн нэмэгдэж, эдийн засаг улам бүр “хөрч” байгаа нь бусад үй олон төвөгтэй асуудлын хамтаар Монгол улсын Засгийн газрын хувьд ихээхэн бэрхшээлтэй асуудлуудыг бий болгоод байна. Гагцхүү нөөц баялаг ихтэй үндэстний хувьд зарим нэг салбарт илэрхий сэргэлтийн шинж чанар ажиглагдаж буй билээ.

Бараа, түүхий эдийн үнийн бууралтын улмаас Монголын эдийн засгийн өсөлтийн хэмнэл  удааширч 2011 оны дэлхийд хамгийн өндөр хэмжээнд буюу 17,3 хувьд хүрч байсан бол энэ жил ОУВФ-с таамагласнаар 0.4 хувьд хүрээд байна.

Гэсэн хэдий ч аж үйлдвэр, банк, уул уурхай зэрэг салбаруудад нааштай өсөлт бий болсноор тус улс урьд өмнө учирч байгаагүй эдийн засгийн уналтыг даван туулж чадахаар байна.

Удаашралын жил

2016 оны 06-р сарын сонгуульд үнэмлэхүй ялалт байгуулж төрийн эрхэнд гарсан Монгол Ардын Нам /МАН/ нь өдгөө давж дуулах шаардлагатай үй олон эдийн засгийн асуудалтай тулгараад байна.

Түүхий эдийн бүтээгдэхүүний үнэ суларч, гол гол төслүүдийн тал дээр тасралтгүй маргаан үргэлжлэн улмаар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нь 2012 онд 4,5 тэрбум доллар байснаа өнгөрөгч онд 121,5 сая ам.доллар болтлоо буурч, мөн төслийн хэрэгжилт хойшилсноор татварын орлого дагаад буурчээ.

Орлогын түвшин бага байгаа өнөө үед шинэ засгийн газар нь худалдааны өндөр төвшний өр буюу 1,2 тэрбум долларыг ирэх хоёр жилийн дотор төлж барагдуулах ёстой болоод байна. Төрийн болон хувийн хэвшлийн өр нь нийлээд 2012 онд 11,7 тэрбум доллар байснаа өдгөө бараг хоёр дахин өсч энэ жилийн эхэн үеийн байдлаар 22,6 тэрбум долларт хүрсэн байна.

Шинэ засгийн газар нь ажлаа хүлээн авсан даруйд төрөөс үзүүлэх үндсэн үйлчилгээнүүдийг багасгалгүйгээр өрийг бууруулах арга хэмжээг авч эхэлсэн бөгөөд гадаад болон дотоод хөрөнгө оруулалтыг, тэр дундаа уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг дэмжих арга хэмжээ авч байна.

8-р сард Засгийн газрын хуралдаан дээр Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат аливаа зээл эсхүл буцалтгүй тусламжаар санхүүжилтийг шийдвэрлэх бус харин гадаадын болон дотоод хөрөнгө оруулалтыг татахад ихээхэн анхаарал хандуулах болно хэмээсэн билээ.

Moody’s- агентлагаас 1 сард зээлийн түвшинг “В2” болгож бууруулсан бөгөөд Монгол улсын зээлийн өртөг энэ жил нэмэгдэж санхүүжилтэнд найдах бус харин Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болсоныг харуулж байна.

Сэргэлтийн шинж тэмдгүүд

МАН нь засгийн эрх авах үед эдийн засгийн томоохон асуудлуудтай тулгарсан хэдий ч эдийн засгийн зарим нэг салбарт аажим сэргэлтийн шинж тэмдэг ажиглагдаж байсан билээ.

Зургадугаар сард аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрийн индекс нэлээдгүй өсч үйлдвэрийн гарц нь өмнөх сартай харьцуулахад жилийн 10,9%-тай болсон тухай орон нутгийн хэвлэлд 7-р сард мэдээлжээ.

Уул уурхай болон олборлох аж үйлдвэрлэл, тэр дундаа төмрийн хүдэр, нүүрс, зэс болон түүхий нефтийн боловсруулалтын салбарт жилийн 7,3% өсөлт бий болсны үр дүнд үйлдвэрлэлийн салбарт ерөнхийдөө эерэг өсөлт гарсан билээ. Харин барилгын салбар болон барилгын материалын салбарт үйлдвэрийн өсөлт буурсан байна.

Монгол банкнаас бас нэг эерэг мэдээлэл ирүүлсэн нь жилийн эхний хагас зээлийн үйл ажиллагаанд үсрэлт гарч, зээлийн урсгал нэмэгдэл, найдваргүй болон хугацаа хэтэрсэн зээлүүд буурсан явдал байв.

6-р сарын сүүлийн байдлаар, төлөгдөөгүй зээлүүд нь сарын 5,1 хувиар буюу 12 тэрбум төгрөг /5,6 сая ам.доллар/ байсан бөгөөд энэ нь өмнөх оны жилийн түвшинтэй харьцуулахад 0,6 хувиар их байгаа нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад зээлжүүлэлтийн түвшин удаашралтай байгааг харуулж байна хэмээн банк мэдээлжээ.

Монголын банкны салбар дахь найдваргүй зээл нь 6-р сарын байдлаар жилийн 33,8% буюу 1 их наяд төгрөг /466 сая ам.доллар/-тэй тэнцүү байсан бөгөөд сарын үзүүлэлтээс харахад найдваргүй зээлийн  хэмжээ 2,6%-р буурч бага зэргийн ахиц гарсан байна.  

Дотоодын эрэлт суларснаас инфляцын хэмжээ мөн адил буурчээ. Монгол банкнаас мэдээлснээр 7-р сард инфляцын үндсэн хэмжээ нь жилийн 2,9% хувьтай байгаа нь өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад 7,3 хувиар буурсан байна. Худалдааны тэнцэлд мөн ахиц гарчээ. Экспортын хэмжээ нь эхний хагас жилд тогтвортой буюу 1,9 тэрбум доллартай тэнцэх байсан бол импортын хэмжээ нь 18,86%-р буурч 1,3 тэрбумд хүрсэн байна. Энэ нь эхний зургаан сарын байдлаар гадаад худалдааны ашиг нь 610 сая ам.долларт хүрсэн нь 2015 оны эхний хагас жилтэй харьцуулахад хоёр дахин өссөн байна.

Уул уурхайн салбарын тойм

Хэдийгээр уул уурхай, худалдааны салбаруудад нааштай төлөв ажиглагдаж байгаа ч цаашид тогтвортой өсөх эсэх нь эргэлзээтэй байна.

Англи-Австралийн хамтарсан уул уурхайн томоохон компани болох Рио Тинтогийн Гүйцэтгэх захирал Жан Себястьян Жак нь “бараа бүтээгдэхүүний өсөлтийн ихэнх хэсэг нь БНХАУ дахь барилгын үйл ажиллагаанаас хамаарч байгаа тул удахгүй эдгээр өсөлтүүд нь зогсох магадлалтай” хэмээн анхааруулжээ.

“Хятад дахь өсөлт тогтворжсон хэдий ч энэхүү өсөлт нь шилжилтийн хугацаанд удаан явагдах бөгөөд бараа бүтээгдэхүүний эрчимтэй өсөлтөөс бага байх болно” хэмээн Жак 8-р сарын компанийн тайландаа дурьджээ. “Энэ хугацаанд дэлхийн эдийн засагт үйлдвэрлэлийн өсөлт удаашралтай байх тул  2016 оны 2-р хагас жилд мөн л анхаарал болгоомжтой байхыг харуулж байна” гэжээ.

Энэхүү тайлбар нь Монгол улсад ч тодорхой хэмжээгээр хамааралтай юм. Зөвхөн Хятад улс экспортын зах зээлтэй бус, Рио Тинто ч мөн адил Монгол улсын томоохон уурхай буюу Оюу Толгойн алт болон зэсийн уурхайд үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Хэдийгээр Рио Тинто нь уул уурхайн салбарын богино хугацааны хэтийн төлөвт санаа зовж байгаа хэдий ч Монгол улсын томоохон хөрөнгө оруулагчийн хувьд тус компани нь Оюу Толгойн хоёрдугаар үе шатууд эхлүүлэх тухай 5-р сард зарласан юм. Компани нь тус төслийн гүний уурхайн зэс боловсруулах үйл ажиллагаанд 5,3 тэрбум ам.доллар зарцуулах төлөвлөгөөтэй байгаа бөгөөд хамгийн анхны олборлолтыг 2020 оноос эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа билээ.

Covid-19 Economic Impact Assessments

Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.

Register now and also receive a complimentary 2-month licence to the OBG Research Terminal.

Register Here×

Product successfully added to shopping cart

Read Next:

In Mongolia

Lee Ark Boon, CEO, International Enterprise Singapore

What do you think is driving the growing infrastructure gaps throughout emerging and developing economies in Asia?

In Industry

Colombia: Se demandan servicios especializados de outsourcing

Impulsado por un gran número de trabajadores disponibles y una avanzada infraestructura de tecnología de las comunicaciones, el sector de externalización de procesos empresariales (BPO, por sus...

Latest

Myanmar: Open for business

A new foreign investment law that offers investors broader access to Myanmar’s economy, as well as useful tax breaks, is expected to add new impetus to the country’s development and is a landmark...