Mongolia: Mobile telephony rings the changes

Text size +-
Share

In English

Монгол улс: Гар утас өөрчлөлтийн замаар

Монгол улсад гар утасны зах зээл маш эрчимтэйгээр хөгжиж, 2G, 3G холболтууд хийгдэж эхэлсэн ба оны эцэс гэхэд эдгээр холболт 100 % хол давсан холболтын хүрээг хамарсан.

Мэдэээлэл холбооны зах зээл дээрх 4 том голлон тоглогч болох Мобиком корпораци, Юнител групп, Скайтел, Ж- мобайл зэрэг компаниуд боломжит 2. 8 сая хэрэглэгчийн төлөөх ширүүн өрсөлдөөний дүнд энэхүү салбар эрчимтэй хөгжиж байна.

Хэдийгээр салбарын хөгжил дэвшил нь хувийн хэвшлийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын тал дээр тодорхой хэмжээний хувь нэмрийг оруулж байгаа боловч асар их хэмжээний мэдээллийн сан үүсэж байгаа юм. Ирландын судалгаа, маркетингийн компанийн 5 сард гаргасан судалгаагаар 2015 он гэхэд Монгол улс 3. 1 сая гар утасны холболт хийгдэх ба өсөлт 2006 онтой харьцуулахад 30 %, 2012 онтой харьцуулахад 117 % өсжээ.

Зах зээлд тэргүүлэгч Мобиком корпорацийн мэдээлсэнээр 9 дүгээр сарын байдлаар 359 хөдөө орон нутгийн төвүүд GSM сүлжээнд холбогдсон ба Өвөрхангай сум, баруун бүсийн Увс аймагийг холбож өргөтгөл хийгджээ.

Олон улсын цахилгаан холбооны холбооноос гаргадаг “Мэдээллийн нийгмийг хэмжихүй” жилийн мэдээлэлийн 2011 оны 10 дугаар сард гаргасан тайланд онцлох нэгэн мэдээлэл гарсан нь Монгол улс 3 шат ахиж 84-т жагссан бол Монгол улс Ази номхон далайн орнуудын мэдээлэл холбооны технологийн тоон үзүүлэлтээр 13-т Тайланд, Индонезийн дээр бичигдсэн байна.

Тус холбоо Монгол улсад өргөн долгионы сүлжээний тархалт 2010 онд 7 % байснаас 2011 онд 13 % хүртэл нэмэгдэж, давтамжийн хэмжээ 4.8 Mbps 5. 3 Mbps ба айл өрхийн компьютер хэрэглээ 22.3- 25. 2 % болон өссөн дүнтэй байна.

Мэдээлэл холбооны салбарын эрчимтэй хөгжилд Засгийн газрын агентлаг Мэдээлэл холбоо Технологийн газраас Ярианы үнэ тарифийн тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор гаргасан шинэ журам түлхэц болж байна. Албаныхны 9 дүгээр сард мэдэгдсэнээр ирэх оны 3 дугаар сараас үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудаас ярианы хугацааны эхний минутын үнийг дахин хянаж, мөн амралтын өдрүүдээр хямдруулсан тарифаар үйлчлэхийг шаардах болно.

Гар утсаараа дамжуулан интернет хэрэглэгчийн тоо нэмэгдсэн ч үнийн асуудал чухлаар тавигдаж байна. Монгол улсын хувьд үнийн өрсөлдөөн шаардлагатай. Мэдээлэл холбооны нэгдэлийн мэдээлсэнээр гар утсанд суурилсан интэрнетийн 1 GB хурдны хэрэглээний 1 сарын үнэ 10. 40 ам. доллар байгаа нь бүс нутгийн хэмжээнд анхаарал татсан асуудал болж байна.

Үнэ тарифийг сайтар нягталж үзэх шаардлагатай байгаа ч Мобиком корпораци 3 G-ээс 4G болгож нэмэгдүүлэхээр зорьсон нь биелэлээ олж эхэлж байна. 2010 онд 31 байснаас 2012 онд төлөвлөсөний дагуу 49 сумдыг 3G холболтоор хангасан. 2009 онд Юнител компани HSDPA 2100 MHz 3G интернэт холболт хийсэн ба мөн энэ онд Мобиком корпорац 3G интернэт нэвтрүүлсэн.

Скайтел компанийн Гүйцэтгэх захирал Д. Болор “ Уламжлалт дуу болон мессеж үйлчилгээний хэрэглээ өөрчлөгдөж, хамрах хүрээ нь багасаж, IPTV, өндөр хурдны гар утасны интэрнет болон интернет протокол, аппликэшнийг дууддаг үйлчилгээнүүдийг хэрэглэх боллоо. Хэдхэн жилийн дараа гэхэд бид 4G болон LTE технологийг хэрэглэж эхэлх болно” гэж мэдэгджээ.

Мобикомын нийт хэрэглэгчийн 25 орчим % буюу 1 сая орчим нь Android, Windows үйлдлийн системтэй ухаалаг гар утас хэрэглэж байна.

Хөдөө орон нутагт Дэлхийн банкны санхүүжилтээр малчдад зориулан 152 сансрын антений сүлжээ татах төсөл хэрэгжүүлсэн. Монгол улс нэг квадрат метр талбайд 2-оос ч бага хүн ногддог дэлхий дээрх хүн амын нягтаршил хамгийн бага улс юм.

Дэлхийн банк Монгол улсын Мэдээлэл, харилцаа холбооны дэд бүтцийн хөгжлийн өнөөгийн хүрсэн амжилтын салшгүй хэсэг бөгөөд алслагдсан хөдөө орон нутагт дуун болон интернет холболт хийхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан. “ Энэхүү ба үйл ажиллагаа нь хувийн хэвшлийн үйлчилгээг хөдөө, орон нутгийн иргэдэд хүргэх алхам болсон” гэж хэлж болно.

Цахилгаан холбооны салбар эрчимтэйгээр хөгжиж байгаа хэдий ч Олон улсын цахилгаан холбооны холбооноос Монгол улсын Мэдээлэл холбооны салбар нийт хувийн хэвшлийхнээс 1-ээс ч бага хувийн НӨТ төлж байгааг мэдээлжээ.

Шүүмжлэгчид тухайн салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа бол 5 дугаар сард батлагдсан шинэ хуулийн дагуу Гадаадын хөрөнгө оруулалт бүхий оператор компаниуд Засгийн газраас зөвшөөрөл авах шаардлагатай бөгөөд хэрэв гадаадын эзэмшил 51 %-иас дээш байх нөхцөлд цаашид үйл ажиллагаа өргөтгөхөд хүндрэлтэй асуудлууд гарна гэж шүүмжилж байна.

Харин шинжээчид зах зээлд хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг дэмжиж, үйл ажиллагаанд Засгийн газрын оролцоо зөв зүйтэй гэж үзэж байна. Гэхдээ тэд Мэдээлэл холбооны технологи эдийн засгийн өсөлтөд бодитой хувь нэмэр оруулах уу гэдэг талаар сайтар бодох хэрэгтэй гэж үзжээ.

 

Mongolia: Mobile telephony rings the changes

The mobile telephony market in Mongolia is fast maturing, with expanding 2G and 3G coverage set to drive up connections and penetration surpassing 100% by the end of the year.

Industry growth has been boosted by fierce competition among the four players in the marketplace, Mobicom Corporation, Unitel Group, Skytel and G-Mobile, who are vying for just 2.8m possible subscribers.

However, progress has yet to make a significant contribution to private sector growth or translate into major investment, despite the expectation of an approaching data boom.

Ireland-based analysis firm Research and Markets predicted in May that Mongolia would have 3.1m mobile connections by 2015, mirroring an expected rise in penetration rates from 30% in 2006 to 117% in 2012.

Its forecasts were supported by market leader Mobicom’s announcement in September that it had connected 359 urban centres through its GSM network, with coverage extended to the Undurkhangai soum (district) of Uvs province in the far west.

The changing face of the industry was also highlighted more recently in the annual “Measuring the Information Society” report, published by the International Telecommunication Union (ITU) on October 11, which saw Mongolia rise three places to 84. The country placed 13th in the Asia and Pacific region on the ICT Development Index, above both Thailand and Indonesia.

The Union noted that broadband penetration in Mongolia increased from 7% in 2010 to 13% in 2011, while the average bandwidth available increased from 4.8 Mbps to 5.3 Mbps and the percentage of households with a computer rose from 22.3% to 25.2%.

The industry’s fast-paced development has prompted the government’s Information, Communications Technology and Post Authority to introduce new regulations aimed at addressing the topical issue of call costs. The authorities said in September that from March next year, providers will be obliged to charge users by the second rather than rounding up call times to the next minute as is current practice. They will also be required to lower costs at weekends.

Although the upswing in internet access through mobiles is expected to put data pricing in the spotlight, Mongolia’s charges have proved to be competitive. The ITU found that 1GB of computer-based mobile-broadband access for a one-month period currently costs prepaid customers an average of just US$10.40, which is one of the most attractive deals in the region.

Pricing is, however, likely to be scrutinised more closely as 3G coverage increases and 4G plans, touted by Mobicom, take shape. An estimated 49 soums were covered by 3G in 2012, up from 31 in 2010. Unitel launched a 3G network on HSDPA 2100 MHz in 2009, with MobiCom introducing 3.5G in the same year.

“Traditional voice and message services are changing and margins are getting lower, so future revenues lie in mobile broadband services such as IPTV, high-speed mobile Internet, voice over internet protocol, contents and applications,” D. Bolor, the CEO of Skytel, told OBG. “Within the next few years we expect to start rolling out 4G or long-term evolution (LTE) technologies.”

Around 25% of MobiCom’s subscribers, estimated at 1m, are already using smart phones and tablets that utilise the iOS, Android and Windows operating systems, according to the firm.

Coverage in rural areas has also improved, with a World Bank-funded project creating a network of 152 satellite public telephones to serve herders in remote areas beyond the reach of the mobile networks. Mongolia is the world’s most sparsely populated country, with an average of less than two people per square kilometre.

The World Bank attributes the success of Mongolia’s Information and Communications Infrastructure Development project to subsidies allocated to private operators that have enabled them to install and operate rural voice and internet services. “This approach managed to harness the power of the private sector by providing incentives to deliver services in rural areas,” it said.

While the telecoms industry is moving forward at a fast pace, the ITU’s report found that Mongolia’s ICT sector contributed less than 1% to the total value added of the private sector.

Critics say that forthcoming restrictions on foreign investment into the industry, such as a new law to come into effect in May requiring new foreign telecoms operators and investors to obtain Parliament approval if foreign ownership is greater than 51%, could have a negative impact on further expansion.

Analysts will also continue to highlight the need for the government to put measures in place aimed at encouraging greater private sector participation in the marketplace. Only then, they say, is ICT’s contribution to economic growth likely to significantly increase.

Covid-19 Economic Impact Assessments

Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.

Register now and also receive a complimentary 2-month licence to the OBG Research Terminal.

Register Here×

Product successfully added to shopping cart

Read Next:

In Asia

Which markets are pioneering lower-carbon desalination technologies?

Long seen as a high-cost, energy-intensive process, desalination mega-projects are seeking to tap renewable resources to limit the cost and environmental concerns of this crucial technology.

In ICT

The Philippines: IT outsourcing earmarked for growth

Although India has long dominated information technology outsourcing (ITO), the Philippines is fast making up ground by carving itself a place as an alternative destination for offshore IT service...

Latest

Which markets are pioneering lower-carbon desalination technologies?

Long seen as a high-cost, energy-intensive process, desalination mega-projects are seeking to tap renewable resources to limit the cost and environmental concerns of this crucial technology.