Mongolia trading up

Text size +-
Share

In Mongolian

In a bid to lower trade barriers and eliminate Customs duties, Mongolia has struck its first major trade deal with Japan, which could pave the way for a broader network of free trade agreements (FTAs) while also boosting its chances of becoming a trade and logistics hub in the years to come.

At the end of July, Mongolia and Japan signed an economic partnership agreement (EPA), which will lift almost all tariffs on goods and services traded between the two countries, according to a joint statement. When the agreement comes into force next year, all Mongolian exports to Japan will be exempt from duties, while Customs will be levied on just 4% of Japanese products coming into the country.

The EPA is Mongolia’s first FTA and should prompt an expansion in mutual imports and exports. Last year, Japan imported just $21m worth of products from Mongolia while exporting $288m, but this is expected to change in the coming years.

“The Economic Partnership Agreement will create a favourable business and investment environment and establish a stable legal framework. I do believe that our two parties can sign and ratify the agreement in the first quarter of 2015,” said Mongolian President Ts. Elbegdorj.  

Pole position

One key element of the agreement is the development of an investor-state dispute settlement (ISDS) framework, which sets out mechanisms for foreign firms operating in Mongolia to seek redress if they believe their business has been unfairly impacted by state policies. In establishing the ISDS scheme, Mongolia hopes that Japanese firms will feel more secure in investing in the country.

There have been concerns in the past that shifts in state policy can leave overseas companies exposed, with changes in the terms governing mining leases being an example often cited. Recent amendments to licensing laws reinforcing the rights of lease holders, along with the ISDS clause in Mongolia’s EPA, suggest it is working to strengthen the country’s appeal as a stable investment destination.

Having been the first to formally reach out to Mongolia with an EPA, the agreement could also propel Japan towards favoured partner status, at least in some fields. With disposable incomes set to grow over the coming years as Mongolia continues to develop its mineral resources, demand for consumer goods, electronics, vehicles and other products should rise sharply.

The EPA could place Japan in pole position to take advantage of any increase in personal spending, while domestically retailers and franchise operators dealing in Japanese goods should also benefit from the lowering of the tax barriers. The advantage gained by Japan could well prompt other countries to step up efforts to open trade ties with Mongolia.  

More FTAs?

While the agreement with Japan has been sealed, more such deals could be in the pipeline. In late May, Mongolian and Russian officials held talks in Moscow to discuss trade ties, according to an online statement by Russian's Economic Development Ministry.

The focus of discussions was the possibility of Mongolia joining the Russian-led Customs Union that has brought down trade barriers between Russia, Kazakhstan and Belarus, with Armenia and Kyrgyzstan also expected to join the fledgling bloc.

According to Alexei Ulyukayev, Russia’s minister for economic development, increased investments by his country in the Mongolian economy, in particular in transport infrastructure, would help facilitate the creation of a free trade zone amongst the countries.

The union, which came into being in 2010 and is seen as a rival to the European Union, has also seen interest from other countries. Ulyukayev said he discussed possible forms of cooperation with the Turkish Economy Minister, Nihat Zeybekci, at the G20 trade ministers meeting in Sydney, in July, with talks focusing on the formation of a free trade zone.  

Corridors of trade

The move towards freeing up trade relations with Russia has been seen as part of Ulaanbaatar’s ongoing strategy to diversify its export markets and maximise trade and business opportunities.

By strengthening ties with Russia, Mongolia would be able to open up a new export corridor to the north as well as boost access to other countries within Moscow’s orbit. This corridor would allow Mongolia to access markets in the booming Asia region and beyond more directly via Russia’s Pacific ports.

Such a corridor could also facilitate imports needed to sustain Mongolia’s development, including the technology and heavy equipment needed to underpin the mining sector, as well as to support the diversification of the economy.

In addition, by reinforcing its own domestic rail network, Mongolia will position itself to be a conduit for trade between Russia and China. This would allow it to benefit from the increasingly close links between the two countries, while also strengthening Mongolia’s own access to expanding markets.

.


 

Монгол улс арилжаагаа өсгөх нь

Худалдааны саад тотгорын бууруулж, Гаалийн татваруудыг тэглэх арилжааны санал хэлэлцэгдэх явцад, Монгол улс Япон улстай анхны худалдааны томоохон хэлэлцээ хийсэн ба энэ нь чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн (ЧХХ) илүү өргөн хүрээний сүлжээ тавигдах замыг нээж өгч чадахаас гадна ирэх жилүүдэд худалдааны болон логистикийн төв зангилаа болох боломжийг нь нэмэгдүүлэх юм.

Долдугаар сарын эцэсээр, Монгол болон Япон улс эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийг (ЭЗТХ) үзэглэсэн ба энэ хүрээнд хийсэн хамтарсан мэдэгдэлд дурдсанаар хоёр улсын хооронд арилжигдах бараа болон үйлчилгээний бараг бүх тариф/татварыг арилгах болно. Ирэх жилд гэрээ хүчин төгөлдөр болоход Япон улс руу орох Монгол улсын бүх экспорт гаалийн татвараас чөлөөлөгдөнө, харин Монгол улс руу орох Япон улсын бүтээгдэхүүний зөвхөн 4%-д татвар ногдуулах юм байна.

Энэхүү ЭЗТХ нь Монгол улсын анхны ЧХХ бөгөөд хоёр талын импорт, экспортыг өргөжүүлэх учиртай юм. Өнгөрсөн жил, Япон улс Монгол улсаас 21 сая ам.доллартай дүйцэхүйц хэмжээний бүтээгдэхүүн импортлож, 288 сая ам.долларын бүтээгдэхүүнийг экспортолсон байна - харин ирэх жилүүдэд энэ байдал өөрчлөгдөх тооцоо байгаа.

Монгол улсын Ерөнхийлөгч Ц. Элбэгдорж “Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр нь бизнес болон хөрөнгө оруулалтын таатай орчин ба хууль эрх зүйн тогтвортой тогтолцоог буй болгоно. 2015 оны эхний улиралд манай хоёр тал гарын үсэг зурж, гэрээг батална хэмээн найдаж байна” гэжээ.  

Давуу байдал

Гэрээний нэгэн гол хэсэг бол хөрөнгө оруулагч болон төр хоорондын маргааныг шийдвэрлэх бүтэц юм. Энэ нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гадаадын байгууллагуудын хувьд тухайн улсын бодлогын үр дүнд тэдний бизнес шударга бус нөлөөлөлд өртсөн гэж үзсэн тохиолдолд гомдол барагдуулах механизмийг төлөвлөсөн гэсэн үг. Энэхүү механизмыг байгуулснаар, Японы компаниуд тус улсад хөрөнгө оруулахдаа илүү найдвартай байдлыг мэдрэх болно хэмээн Монгол улс үзэж байгаа.

Өнгөрсөн хугацаанд төрийн бодлогод гарч буй өөрчлөлтүүд нь гадаадын компаниудыг эрсдэлд оруулдаг гэх санаа зовоосон асуудлууд гарч байсан ба үүнд уул уурхайн лицензийг засаглах хүрээнд гарсан өөрчлөлтийг дурдах нь элбэг. Монгол улсын ЭЗТХ-т туссан хөрөнгө оруулагч болон төр хоорондын маргааныг шийдвэрлэх бүтэцийн зүйл заалттай зэрэгцэн саяхан лицензийн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд нь тогтвортой хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн улс хэмээх дүр төрхийг бэхжүүлэх чиглэл дээр Монгол улс ажиллаж байгааг илэрхийлж байна.

Монгол улстай албан ёсоор ЭЗТХ-ийн хүрээнд ийнхүү холбоо тогтоож байгаа анхны улс болох Япон улсын хувьд зарим салбарт илүү таатай түншийн байр суурийг түрүүлж эзлэх давуу талтай юм. Монгол улс эрдэс баялгийн нөөцөө үргэлжлүүлэн нээн илрүүлэхийн зэрэгцээ ирэх жилүүдэд хэрэглээний орлого нэмэгдэх төлөвтөй байгаа тул хэрэглээний бараа, электрон бараа бүтээгдэхүүн, авто тээврийн хэрэгсэл болон бусад бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ эрс өсөн нэмэгдэх нь лавтай.

Японы бараа бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд худалдаалдаг дотоодын борлуулагчид болон франчайзинг ажиллулагчид татварын саад хаалтуудыг бууруулах нөхцөл байдлаас ашиг хүртэхээс гадна монголчуудын хувийн зарцуулалтад гарах аливаа өсөлт нь ЭЗТХ-ийг Япон улсад гарааны давуу байрлалыг эзлэхэд нь тустай болно. Японы олж авах энэхүү давуу тал нь бусад улс орнуудыг Монгол улстай худалдааны холбоо тогтоох оролдлого хийх чиглэлд нөлөөлж болох юм.  

ЧХХ нэмэх үү?

Япон улстай хийх хэлэлцээр баталгаажсаны зэрэгцээ ийм төрлийн олон хэлэлцээрүүд төлөвлөгдөж байж болох юм. ОХУ-ын Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас гаргасан цахим мэдэгдлээс үзвэл, өнгөрсөн 5-р сард Монгол улс болон ОХУ-ын албаны хүмүүс худалдааны холбоо тогтоох асуудлыг хэлэлцэхээр Москва хотод уулзсан байна.

Хэлэлцүүлгийн гол сэдэв нь ОХУ-ын тэргүүлж буй Гаалийн холбоонд Монгол улс нэгдэх боломжийн тухай хэлэлцэх явдал байсан ба уг холбооны хүрээнд ОХУ, Казакстан, Беларусь улсуудын хооронд худалдааны саад тотгорыг буулгасан бөгөөд тус шинэхэн нэгдэлд Армян болон Киргизстан улсууд мөн нэгдэх магадлалтай байгаа юм.

ОХУ-ын Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Алексей Улюкаевийн мэдэгдсэнээр бол, тус улсын Монгол улсын эдийн засагт, нэн ялангуяа тээврийн дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнээр хоёр улс хооронд чөлөөт худалдааны бүс байгуулах явдлыг дэмжихэд тус болох ажээ.

Европын Холбооны өрсөлдөгч болон 2010 онд байгуулагдсан тус Холбоонд бусад улс орнууд ч нэгдэх сонирхолтой байгаа нь анзаарагдсан. Улюкаев хэлэхдээ тэрээр 7-р сард Сидней хотод зохион байгуулагдсан Их 20-ийн Худалдааны сайд нарын уулзалтын үеээр Туркийн Эдийн засгийн сайд Нихат Зэйбекчитэй хамтын ажиллагааны боломжит хэлбэрийн талаар ярилцахдаа чөлөөт худалдааны бүс байгуулах асуудалд төвлөрч байсан байна.  

Худалдааны корридор

ОХУ-тай худалдааны харилцаагаа илүү чөлөөтөй болгох чиглэл рүү хандах нь Монгол улсын хувьд өөрийн экспортын зах зээлээ төрөлжүүлж, худалдаа болон бизнесийн боломжуудаа нэмэгдүүлэхэд хандуулж буй стратегийнх нь нэг хэсэг гэж харагдаж байгаа билээ.

ОХУ-тай холбоогоо бэхжүүлснээр Монгол улсын хувьд хойт зүг рүү чиглэсэн экспортын шинэ корридорыг нээх боломжтой болох ба Москвагийн хүрээний бусад улс орнуудад хүрэх боломжийг эрс нэмэгдүүлэх юм. Энэ чиглэл нь эрс хөгжиж буй Азийн бүс нутаг болон цаашлаад ОХУ-ын Номхон далай орчмын боомтуудаар дамжин шууд олон зах зээлд хүрэх боломжийг Монгол улсад олгох болно.

Энэхүү корридор нь уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай технологи, хүнд даацын тоног төхөөрөмж зэрэгМонгол улсын хөгжилд хэрэгцээтэй импортыг дэмжиж чадах бөгөөд эдийн засгийг төрөлжүүлэх үйл явцад ч нэмэртэй байх болно.

Үүний дээр, дотоодын төмөр замын сүлжээгээ бэхжүүлснээр Монгол улс нь өөрийгөө ОХУ болон БНХАУ-ын хоорондох худалдааны сувгийн байр суурьтай болно. Энэхүү явдал нь хоёр улсын хооронд үүсэх илүү ойр харилцаа холбооны үр ашгийг хүртэх боломж олгохоос гадна Монгол улсын хувьд өргөжиж буй бусад зах зээлрүү орох боломжийг нь улам бэхжүүлэх юм.

Follow Oxford Business Group on Facebook, Google+ and Twitter for all the latest Economic News Updates. Or register to receive updates via email.

Covid-19 Economic Impact Assessments

Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.

Register now and also receive a complimentary 2-month licence to the OBG Research Terminal.

Register Here×

Product successfully added to shopping cart

Read Next:

In Mongolia

Lee Ark Boon, CEO, International Enterprise Singapore

What do you think is driving the growing infrastructure gaps throughout emerging and developing economies in Asia?

In Economy

The Philippines and ESG: An opportunity to unlock inclusive socio-...

The Philippine roadmap for inclusive, balanced, long-term growth is aligned with environmental, social and governance (ESG) principles and the UN Sustainable Development Goals (SDGs).

Latest

Nigeria targets agro-processing as a future growth driver

As Nigeria looks to restructure its economy to be more diversified and sustainable, agro-processing is emerging as a key tool to improve agricultural value added while also bolstering the sector’s...