Mongolia’s livestock industry hit by harsh winter

Text size +-
Share

Mongolian

With a combination of extreme summer drought and severe winter chill taking its toll on Mongolia’s livestock industry, the country is looking to financial incentives and targeted investment to bolster regional exports.

Snowed under

Mongolia’s livestock industry is falling victim to a climatic phenomenon known locally as a dzud, which usually occurs when an especially dry summer is followed by an extreme winter.

With temperatures as low as -46 °C, nearly 16 °C below normal averages, and snowfall in some areas reaching as high as 70 cm, pastures and already-low fodder stores have become virtually inaccessible to many grazing livestock.

Although less than 50,000 livestock have perished thus far, officials have warned that the effects of the current cycle could be more severe than the last dzud, which struck in 2009/10 and left 9.7m animals dead.

Mongolia enters this dzud from a position of relative strength, however, with the number of livestock in the country up 34% year-on-year in 2015 at 56m head.

Agriculture is a key contributor to Mongolia’s economic output, accounting for around 16% of GDP – only slightly less than the mining industry – and providing employment to some 30% of the workforce, according to World Bank figures.

The dzud comes as the broader economy continues to contend with low commodity prices and weaker demand from China, which have combined to weaken growth in the minerals sector.

According to data released by the National Statistical Office in mid-February, GDP expanded by 2.3% in 2015, its slowest rate in six years and just over one-third the pace recorded in 2014.

Carry-through effects

In addition to impacting farmers and herders, this year’s dzud could have far-reaching effects on the broader Mongolian economy.

A recent call for aid by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies warned of the risks of large-scale urban migration by farmers from rural areas, as experienced during the 2009/10 season.

With herders in badly affected areas selling off their remaining livestock, the sudden oversupply has driven down livestock prices, further increasing hardship.

In an effort to assist the ailing agriculture sector, the government announced a deal with the State Bank of Mongolia in February to cut interest rates on loans to herders from 29.5% to 18%. The move is expected to encourage a similar curtailing of interest charges at private commercial banks.

In addition to lowering repayment costs and easing the debt burden of livestock producers, the move is likely to encourage renewed activity in the sector, R. Burmaa, minister of food and agriculture, said.

“We will take measures to lower interest rates for new loans for herders to 10% starting next month, in order to stabilise income, advance the competitiveness of agricultural products, support domestic production and to increase export products,” she said.

Export-driven growth

The country has aspirations to become a major meat exporter, eyeing consumer markets in China, South Korea and Russia, with the latter in search of new suppliers following the imposition of further sanctions by the West.

Mongolia plans to invest up to MNT180bn ($87.9m) to develop meat exports in 2016 – MNT80bn ($39.1m) to create additional meat reserves and MNT100bn ($48.9m) to boost overseas deliveries – R. Burmaa told media.

However, while the Mongolian Meat Association estimates the country’s export potential could rise to MNT600m ($293.2m) per year, with over 100,000 tonnes exported to Russia alone, exports have averaged around 10% of the country’s potential in recent years.

At present, horsemeat accounts for the majority of exports, at 80% of the total, with the balance composed of beef products.

Though demand for beef in the region is strong, Mongolia will need to invest heavily if it hopes to carve out a larger market share in Russia or China, where importers require higher standards of veterinary certification for livestock.

These efforts have paid off in the past, for example improvements in bio-security prompted China to resume meat imports at the end of 2015, following a two-year hiatus caused by concerns over foot-and-mouth disease.

Oxford Business Group is now on Instagram. Follow us here for news and stunning imagery from the more than 30 markets we cover.
 

 

Монголын мал аж ахуйн салбар зуданд нэрвэгдэж байна

In English

Гантай зун, тэсгэм хүйтэн өвөл хавсран Монголын мал аж ахуйд хүнд нөлөө үзүүлж байгаа энэ үед төр засгаас санхүүгийн татаас, хөрөнгө оруулалт бүсийн экспортыг сайжруулах бодолтой байна.

Цасанд дарагдагсад

Монголын мал аж ахуйн салбар нь хуурай зуны дараа хахир өвөл болсноор мал ихээр хорогддог зуд хэмээх байгалийн үзэгдлийн хохирогч болж байна.

Цаг агаар -46 градус буюу дунджаас 16 градус доогуур, зарим газарт цас 70 см хүртэл орж, бэлчээрийн малд өвс, тэжээл олдохгүй болж байна.

Одоогоор 50,000 хүрэхгүй мал зуднаар хорогдоод байгаа ч Онцгой байдлын ерөнхий газраас энэ удаагийн зуд 9,7 сая мал хорогдуулсан 2009/10 оны зудаас ч хүнд байж магадгүй гэж анхааруулсан.

Гэвч Монгол Улс энэ онд зудын бэлтгэлтэй байсан ба улс дахь нийт малын тоо 2015 онд өмнөх жилийнхээс 34 хувь нэмэгдэж 56 сая толгойд хүрээд байна.

Монголын эдийн засгийн 16 гаруй хувийг Хөдөө аж ахуй бүрдүүлдэг бөгөөд хэмжээгээрээ уул уурхайн дараа ордог. Дэлхийн банкны статистикаас харвал хөдөө аж ахуй нь нийт хөдөлмөрийн зах зээлийн 30 хувийг ажиллуулдаг салбар юм.

Таваарын үнэ, Хятад улсын эрэлт хоёр багассанаас үүссэн ашигт малтмалын салбарын хямралтай үед энэ жилийн зуд тохиож байна.

Үндэсний статистикийн хорооны 2 дугаар сарын дундуур гаргасан мэдээллээр ДНБ нь 2015 онд 2.3 хувь өсч байгаа нь сүүлийн зургаан жилийн хамгийн удаан, 2014 оны өсөлтийн гуравны нэгтэй нь тэнцүү юм.

Цаашлах үр нөлөө

Энэ жилийн зуд малчид, тариаланчдаас гадна Монгол Улсын ерөнхий эдийн засагт өргөн үр хөнөөл учруулж болзошгүй юм.

Саяхан Улаан загалмай, Улаан хавирган сарын холбоо олон улсаас тусламж гуйсан мэдэгдэлдээ 2009/10 оны өвлийн зудтай адил хөдөөнөөс малчид их хэмжээгээр хот суурин газар луу дүрвэх эрсдэл бий гэдгийг дурьдсан байна.

Зуданд хүндээр нэрвэгдсэн нутгийн малчид үлдсэн малаа борлуулж, гэнэтийн их хэмжээний нийлүүлэлт нь махны үнийг унаган, нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж байна.

Хямарсан хөдөө аж ахуйн салбарт туслахаар Засгийн газар энэ оны хоёрдугаар сард Төрийн банктай хамтран малчдад олгох зээлийг 29.5 хувиас 18 хувь болгон бууруулах болсноо зарласан. Энэ өөрчлөлт нь хувийн арилжааны банкуудад нөлөөлж, зээлийн хүүг багасгана гэсэн хүлээлт байгаа аж.

Хүнс хөдөө аж ахуйн яамны сайд Р.Бурмаа эргэн төлөлтийн өртөгийг багасган малчдын өр зээлийн ачааг хөнгөлснөөр салбарт дахин өсөх түлхэц өгнө гэж мэдэгдлээ.

Орлогыг тогтворжуулж, хүнсний аж ахуйн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, экспортын бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэхийн тулд ирэх сараас зээлийн хүүг 10 хувь руу буулгана гэдгийг сайд онцлов.

Экспорт суурилсан өсөлт

Монгол Улс махны экспортын зах зээлд том тоглогч болохын тулд БНХАУ, БНСУ, ОХУ-ын хэрэглээний зах зээлийг ажиглаж байгаа. Орос улсад Баруунаас эдийн засгийн хориг тавьснаас хойш шинэ ханган нийлүүлэгч хайж байгаа билээ.

Монгол Улс 2016 онд махны экспортоо хөгжүүлэхийн тулд нийт 180 тэрбум төгрөгийн (87.9 сая ам.доллар) зарцуулах төлөвлөгөөтэй байгаа ба 80 тэрбум төгрөг (39.1 сая ам.доллар) нь нэмэлт махны нөөц үүсгэх, 100 тэрбум (48.9 сая ам.доллар) нь хилийн чинад дахь хүргэлтэнд зориулан төсөвлөгдсөн гэж Бурмаа сайд хэвлэлийнхэнд мэдэгдэв.

Монголын мах нийлүүлэгчдийн холбооноос экспорт жилд 600 тэрбум төгрөг (293.2 сая ам.доллар) болж нэмэгдэнэ гэж үзсэн ч зөвхөн ОХУ-д 100,000 тонн мах гаргаж буй учраас сүүлийн жилүүдийн экспорт боломжит хэмжээний 10 хувьд л хүрч байна.

Одоогоор адууны мах нийт экспортын ихэнх хэмжээг буюу 80 хувийг бүрдүүлдэг ба үлдсэн нь үхрийн мах гардаг байна.

Бүсийн хүрээнд үхрийн махны эрэлт өндөр ч Монгол Улс нь ОХУ, БНХАУ-ын зах зээлээс эзэмших хүсэлтэй бол импортын маханд тавьдаг мал эмнэлгийн өндөр шаардлагад хүрэхийн тулд нэлээн их хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй болно.

Өнгөрсөн хугацаанд гаргасан чармайлтууд үр өгөөжөө өгч байсан. Жишээ нь Хятад улс шүлхий өвчнөөс болж хоёр жил Монголоос мах импортлоогүй бөгөөд био-аюулгүй байдлыг сайжруулах алхмаас үүдэн 2015 оны төгсгөлд махны импортоо үргэлжлүүлэх болсон.

Covid-19 Economic Impact Assessments

Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.

Register now and also receive a complimentary 2-month licence to the OBG Research Terminal.

Register Here×

Product successfully added to shopping cart

Read Next:

In Mongolia

Lee Ark Boon, CEO, International Enterprise Singapore

What do you think is driving the growing infrastructure gaps throughout emerging and developing economies in Asia?

In Agriculture

Focus report: Opportunities and challenges in Zimbabwe’s sugar industry

As one of the largest formal employers in Zimbabwe, the sugar industry's growth potential is significant.

Latest

Which markets are pioneering lower-carbon desalination technologies?

Long seen as a high-cost, energy-intensive process, desalination mega-projects are seeking to tap renewable resources to limit the cost and environmental concerns of this crucial technology.